loader image

REDESIGN AKADEMİ

STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

Kişinin stres yaratan durumlarla uğraşma sürecine başa çıkma denir. Stresle başa çıkma ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla ya da o anki tepkileri yönlendirmeye kriz yönetimi veya stres yönetimi olarak tanımlanır. Herkesin bireysel olarak bir kriz yönetimi, kullandığı stratejiler vardır, stresle başa çıkma da bu yöntemler çok etkileyicidir. Etkileyici olan bu yöntemlerin ortak özelliği kişisel alışkanlıklar ile fiziksel, psikolojik ve davranışsal yapıların kontrol altına alınmasıdır.

PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNTEMİ

Pazarlama ve satış çoğu zaman birbirinin yerine kullanılan iki kavramdır. Pazarlama bir disiplindir, satış ise bu disiplinin altındaki birimdir. Pazarlama yaptığı faaliyetlerle satışa bir kapı açar. Satış elde ürün varken yapılan bir faaliyet iken pazarlama elden ürün olmadan başlar.

EBEVEYN VE ÇOCUK İLETİŞİMİ

Çocukla iletişim sürecinde anne ve babanın tutum ve davranışları çocuk üzerinde kritik önem taşımaktır. Söz konusu iletişimin önemli olmasının nedeni, çocuğun karakter gelişiminin temelinde ebeveynin karakteristik özellikleri yatmaktadır. Çocuğun kendisiyle, sosyal çevresiyle kurduğu iletişimde ebeveyn ile kurduğu iletişim büyük rol oynamaktadır. Çocuk ve ebeveyn arasındaki iletişim ve ilişkinin kalitesini kısa süreli çözüm olarak görülen bağırmak, çağırmak, korkutmak ve kızmak bozmaktadır. Çocukla iletişimi olumlu yönde etkileyecek olan sihirli cümleler de vardır: sen yapabilirsin, sana güveniyorum…

SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ

Son zamanlarda ortaya çıkan bir meslek olan sosyal medya uzmanı, sosyal medya ile ilgili eğitimi teşvik eden bir unsur haline gelmiştir. Sosyal medya eğitimi almış kişinin yenilikçi, yaratıcı, ticaretten anlayan, marka pazarı hakkında bilgi sahibi ve her durum için ön hazırlığı olan, hedef kitle analizi için insan ilişkileri gelişmiş, insan duygularına hitap edecek kadar yazar olması gerekir.

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLEME EĞİTİMİ

Personelin başarısının tespit edilmesidir. Çalışanla çalışmayan arasındaki farkın ortaya konulması eşitlik ilkesinin uygulanmasını sağlar. Çok çeşitli performans değerleme yöntemleri arasında sektöre ve işletmeye en uygun yöntemin tespit edilmesini temin eder.

KRİZ YÖNETİMİ VE EĞİTİMİ

Mümkünse krizin hiç yaşanmaması, kriz kaçınılmaz ise krizin en az hasarla atlatılmasının yönetimidir. Diğer bir ifadeyle senaryolu yaşamdır. Krizlerin olumlu ve olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Başarılı kriz yönetimi etkin kriz yönetim sürecini ve kriz ekibini gerektirir.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
VE
YÖNETİMİ

Müşterilerle (misafir) uzun süreli ilişkiler geliştirebilmedir. Nihai hedef müşteri (misafir) sadakatini oluşturmaktır. Memnun müşterilere (misafirlere) göre sadık müşterilerin (misafir) işletmelere olan faydaları çok daha fazladır.

YÖNETİM FONKSİYONLARI VE ETKİNLİK YÖNETİMİ

Planlama, örgütleme, emir-komuta, koordinasyon ve denetim gibi fonksiyonların düzenlenecek etkinlikler açısından örneklendirilmesidir. En ufak organizasyondan en kapsamlı etkinliklere kadar başarılı olmayı sağlayacak detayların yönetimi üzerinde durulmaktadır.

KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Mevcut ve gelecekteki müşterilerin (misafirlerin) beklentilerini karşılayabilme hatta aşabilme, işletmedeki herkesin katılımını sağlayabilme, sürekli iyileştirmeye önem verme ve çevreye saygılı olabilmenin yönetimidir.

PERSONELİ GÜÇLENDİRME VE KENDİ KENDİNİ YÖNETEN EKİPLER

Ekip çalışması ve yetki devri yoluyla çalışanların kişisel gelişimlerinin sağlanmasıdır. Bir işletmede işi bizzat yapanların yeterince güçlü olup olmadıklarının incelenmesidir. Ayrıca günümüzde ekip çalışmasının en son halkası olan kendi kendini yöneten ekipler tanıtılmaktadır.

KATALOG İÇERİĞİ

Kişinin stres yaratan durumlarla uğraşma sürecine başa çıkma denir. Stresle başa çıkma ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla ya da o anki tepkileri yönlendirmeye kriz yönetimi veya stres yönetimi olarak tanımlanır. Herkesin bireysel olarak bir kriz yönetimi, kullandığı stratejiler vardır, stresle başa çıkma da bu yöntemler çok etkileyicidir. Etkileyici olan bu yöntemlerin ortak özelliği kişisel alışkanlıklar ile fiziksel, psikolojik ve davranışsal yapıların kontrol altına alınmasıdır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Aktif başa çıkma

• Sosyal destek arama

• Çaresiz yaklaşım

• İyimser yaklaşım

• Geri çekilme

• Kendini suçlama

• Doğaüstü güçlere inanma

• Alınyazısına sığınma

 

KAZANIMLAR

• Bir hedefi başarmama

• Başkalarının beklentilerine karşılı vermeme

• Eleştirilme

• Reddedilme

• Yapılması zor değişiklikler yapma

• Hata yapma

• Bağlanma

• Risk alma korkusu

Pazarlama ve satış çoğu zaman birbirinin yerine kullanılan iki kavramdır. Pazarlama bir disiplindir, satış ise bu disiplinin altındaki birimdir. Pazarlama yaptığı faaliyetlerle satışa bir kapı açar. Satış elde ürün varken yapılan bir faaliyet iken pazarlama elden ürün olmadan başlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Pazarlama yöntemleri

• Satış yöntemleri

• Viral pazarlama

• Halkla ilişkiler

• Reklam

KAZANIMLAR

• Pazarlamanın yöntemlerini kavrayabilme

• Reklam ve marka yönetimini yürütebilme

• Halkla ilişkiler alanında söz sahibi olabilme

• Potansiyel müşteriye ulaşabilme

• Satış teknikleri öğrenme

Çocukla iletişim sürecinde anne ve babanın tutum ve davranışları çocuk üzerinde kritik önem taşımaktır. Söz konusu iletişimin önemli olmasının nedeni, çocuğun karakter gelişiminin temelinde ebeveynin karakteristik özellikleri yatmaktadır. Çocuğun kendisiyle, sosyal çevresiyle kurduğu iletişimde ebeveyn ile kurduğu iletişim büyük rol oynamaktadır. Çocuk ve ebeveyn arasındaki iletişim ve ilişkinin kalitesini kısa süreli çözüm olarak görülen bağırmak, çağırmak, korkutmak ve kızmak bozmaktadır. Çocukla iletişimi olumlu yönde etkileyecek olan sihirli cümleler de vardır: sen yapabilirsin, sana güveniyorum…

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Otoriter tutum

• Etkili iletişim yöntemi

• Problem çözme becerileri

• Sosyal kaygı düzeyleri

• Ebeveynlerin çocukları ile iletişim kurma düzeyleri

 

KAZANIMLAR

• Ölçekte ilgi ve şefkat gösterme

• Çocukla doğru iletişim kurabilme

• Tutum ve davranışları yönlendirebilme

• Çocuğun sosyal gelişimi ve davranışlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olma

• Çocuğun sosyal becerilerini olumlu yönde etkileme

Son zamanlarda ortaya çıkan bir meslek olan sosyal medya uzmanı, sosyal medya ile ilgili eğitimi teşvik eden bir unsur haline gelmiştir. Sosyal medya eğitimi almış kişinin yenilikçi, yaratıcı, ticaretten anlayan, marka pazarı hakkında bilgi sahibi ve her durum için ön hazırlığı olan, hedef kitle analizi için insan ilişkileri gelişmiş, insan duygularına hitap edecek kadar yazar olması gerekir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Bireyin medya araçlarına olan ilgisi

• Dünyayı temsil etmenin yeni yolları

• Özne ve medya teknolojisi

• Bireyselleşmiş medya

KAZANIMLAR

• Kitle sahibi olma

• Aktif, söz sahibi ve ifade özgürlüğüne sahip olma

• Etkileşim istatistiklerinden anlamlı bilgiler çıkarma

• Video ve fotoğraf uygulamalarını öğrenme

• Paylaşımcı olabilme

Maliyet, hizmet, hız ve kalite gibi çağımızın en önemli performans göstergelerinde çarpıcı gelişmeler elde edebilmek için işletme süreçlerinin yeniden tasarımlanmasıdır. İyileştirme yerine değiştirme baz alınarak departmanlar ana süreç ve destek süreçleri şeklinde ele alınmaktadır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Değişim mühendisliği kavramının tanımı ve gelişimi

• Değişim mühendisliği çeşitleri

• Varsayımların değerlendirilmesi

• Değişim mühendisliği – toplam kalite yönetimi ilişkisi

• Değişim mühendisliği aşamaları

• Dünya’da ve ülkemizde başarılı örnekler

• Örnek olay karşılaştırması

 

KAZANIMLAR

• Performans göstergelerinde çarpıcı gelişme örneklerini öğrenebilme

• İşletmeyi departmanlar yerine süreçler şeklinde görebilme

• Varsayımları değiştirerek işletme süreçlerini yeniden tasarlama

• Değişim mühendisliği çeşitleri ve aşamaları hakkında bilgi sahibi olma

• Herhangi bir sürecin yeniden tasarımıyla ile ilgili düşünce geliştirebilme

En alt kademeden en üst kademeye kadar işletmenin tüm personelinin hangi konularda eğitimlere ihtiyaçlarının olduğunun sorunlar ve öncelikler dikkate alınarak geliştirilen anketle tespit edilmesidir.

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Eğitim ihtiyaç analizi yöntemleri

• Anket yöntemiyle işletmede eğitim ihtiyacının belirlenmesi

• Örnek uygulama

 

 

KAZANIMLAR

Eğitim ihtiyacını belirleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme

• İşletmenin yaşadığı sorunlar ve öncelikleri hakkında bilgi verebilme

• Anket yöntemiyle işletmenin tüm departmanlarının ve tüm kademelerinin hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu tespit edebilme

• Anket sonuçlarını yorumlayabilme ve eğitim konularını belirleyebilme

Planlama, örgütleme, emir-komuta, koordinasyon ve denetim gibi fonksiyonların düzenlenecek etkinlikler açısından örneklendirilmesidir. En ufak organizasyondan en kapsamlı etkinliklere kadar başarılı olmayı sağlayacak detayların yönetimi üzerinde durulmaktadır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Müşteri (Misafir) çeşitleri

• Müşteri ilişkileri yönetimi ve tanımı

• Müşteri memnuniyeti – Sadakati farkları

• Sadık müşterilerin işletmeye faydaları

• Sadık müşteri nasıl edinilir

• Turizm sektöründe hizmet ilişkileri modeli

• Müşteri sadakatiyle ilgili örnek anket incelemesi

 

KAZANIMLAR

• Yönetim fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olabilme

• Detay yönetim listesi hazırlayabilme

• Farklı detay yönetim örnekleri hazırlayabilme

Mevcut ve gelecekteki müşterilerin (misafirlerin) beklentilerini karşılayabilme hatta aşabilme, işletmedeki herkesin katılımını sağlayabilme, sürekli iyileştirmeye önem verme ve çevreye saygılı olabilmenin yönetimidir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Kalite yönetiminin tanımı ve önemi

• Toplam kalite yönetiminin doğuşu

• Müşteri (Misafir) çeşitleri

• Müşteri ilişkisi ve TKY felsefesi

• Misafir beklentilerinin ötesine geçme

• Tam katılım

• Sürekli iyileştirme

• Ülkemizde turizm sektöründe en çok tercih edilen sertifikasyonlar ve standartlar

• TKY öncesi ve sonrası işletmelerdeki değişiklikler

 

KAZANIMLAR

• Kalite yönetiminin bileşenlerini tanıyabilme

• Müşteri çeşitleri ve beklentileri hakkında bilgi sahibi olabilme

• Müşteri – tedarikçi ilişkisinin felsefesini anlayabilme

• Pareto ilkesi ve tam katılımın anlamını ve gerekliliğini anlayabilme

• ISA 9001, 14001, OHSAS, HACCP ve MİY gibi standart sistemler hakkında bilgi sahibi olabilme

Personelin başarısının tespit edilmesidir. Çalışanla çalışmayan arasındaki farkın ortaya konulması eşitlik ilkesinin uygulanmasını sağlar. Çok çeşitli performans değerleme yöntemleri arasında sektöre ve işletmeye en uygun yöntemin tespit edilmesini temin eder.

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Personel performans değerlemesi tanımı

• Eşitlik kuramı

• Performans değerlemenin kullanım alanları ve süreci

• Kriterlerin belirlenmesi

• Standartların belirlenmesi

• Değerleme periyotlarının belirlenmesi

• Değerlemecilerin eğitimi

• Yönetici ve Personele bilgi verilmesi

• Değerlemeyi yapacak tarafların belirlenmesi

• Performans değerleme yöntemleri

• Turizm sektöründen performans değerleme örnekleri

• Performans değerleme sonuçlarının kontrolü

• Performans değerlemede karşılaşılan sorunlar

• Değerlemecilerin Eğitimi

KAZANIMLAR

• Performans değerlemenin gerekliliğini anlayabilme

• Performans değerleme sonuçlarının kullanım alanlarını öğrenebilme

• Performans değerleme süreci hakkında bilgi sahibi olabilme

• Farklı performans değerleme yöntemleri hakkında

bilgi sahibi olabilme

• Sektör ve İşletme açısından en uygun yöntemi belirleyebilme

• Performansı 360 derece bakış açısıyla değerlendirebilme

• Performans değerleme sonuçlarını kontrol edebilme

Mümkünse krizin hiç yaşanmaması, kriz kaçınılmaz ise krizin en az hasarla atlatılmasının yönetimidir. Diğer bir ifadeyle senaryolu yaşamdır. Krizlerin olumlu ve olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Başarılı kriz yönetimi etkin kriz yönetim sürecini ve kriz ekibini gerektirir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Kriz yönetiminin tanımı

• Kriz yönetim aşamaları

• Kriz türleri

• Dünya’da yaşanan krizler

• Ülkemizde yaşanan krizler

• Kriz yönetim ekibinin oluşturulması

KAZANIMLAR

• Kriz çeşitleri ve kriz yönetim süreci hakkında bilgi sahibi olabilme

• Kriz sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilme

• Kriz çeşitlerine göre farklı senaryo yazabilme yazılan senaryoyu uygulamalı olarak hayata geçirebilme

Müşterilerle (misafir) uzun süreli ilişkiler geliştirebilmedir. Nihai hedef müşteri (misafir) sadakatini oluşturmaktır. Memnun müşterilere (misafirlere) göre sadık müşterilerin (misafir) işletmelere olan faydaları çok daha fazladır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Müşteri (Misafir) çeşitleri

• Müşteri ilişkileri yönetimi ve tanımı

• Müşteri memnuniyeti – Sadakati farkları

• Sadık müşterilerin işletmeye faydaları

• Sadık müşteri nasıl edinilir

• Turizm sektöründe hizmet ilişkileri modeli

• Müşteri sadakatiyle ilgili örnek anket incelemesi

 

KAZANIMLAR

• Ticari açıdan memnun müşteri ile sadık müşteri arasındaki farkı anlayabilme

• Bireyselleştirilmiş ürün/hizmet örneklerini yakından tanıyabilme

• Müşteri sadakat programları hakkında bilgi sahibi olabilme

• Sadık müşteri yaratmanın bileşenlerini yakından tanıyabilme

• Müşteri sadakat anket örneği hakkında bilgi sahibi olabilme

 

Ekip çalışması ve yetki devri yoluyla çalışanların kişisel gelişimlerinin sağlanmasıdır. Bir işletmede işi bizzat yapanların yeterince güçlü olup olmadıklarının incelenmesidir. Ayrıca günümüzde ekip çalışmasının en son halkası olan kendi kendini yöneten ekipler tanıtılmaktadır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Personeli güçlendirmenin tanımı ve gelişimi

• Güç türleri

• Geleneksel – Modern işletme karşılaştırması

• Ekip türleri ve kendi kendini yöneten ekipler (SDWTs)

 

KAZANIMLAR

• Yetki devrinin yapılabilmesi için gerekli koşullar hakkında bilgi sahibi olabilme

• Güç türlerini yakından tanıyabilme

• Geleneksel işletme ile modern işletme arasındaki farklılıkları anlayabilme

• Ekip türleri ve kendi kendini yöneten ekipler hakkında bilgi sahibi olabilme